ekne ecology • Ernst Ahlgrensgatan 2A • 217 59 Malmö • 0722-451145 • johanna@ekne.se

Föreläsningar

 

Vill ni ha en innehållsrik och medryckande föreläsning om olika aspekter av hållbar utveckling? Våra föreläsningar brukar vara mycket uppskattade. Vad vill ni veta mer om? Vi är öppna för förslag! 

 

Vi föreläser på både svenska och engelska. Vi kan också komma till er och hålla presentationen där, vi är vana att föreläsa på konferenser över hela världen.

 

Här kommer några exempel på föreläsningar som vi håller:

 

Malmö - den hållbara staden

Hållbart resande

Hållbar dagvattenhantering

Att bete sig miljösmart

Att kommunicera miljöbudskapet

Att engagera sina medarbetare i miljöarbetet

Annat ämne som vi kommer överens om...

 

Många väljer att inleda sitt studiebesök i Malmö med en föreläsning om övergripande miljömål och miljöarbetet i stort. Beroende på antal och era önskemål hyr vi en lokal eller använder ert hotell. Vi har tillgång till kostnadsfri lokal för upp till ca 10 personer.

 

Priset för en föreläsning beror på ämne, föreläsningens längd och plats. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!