Västra Hamnen/Bo01

Se Västra Hamnen, en modern stadsdel vid vattnet som har byggts på gammal industrimark. Det började som en bomässa 2001 med hållbarhet som en viktig beståndsdel och är nu en attraktiv del av staden. Området Bo01 försörjer sig själv med 100 % förnybar energi. Läs mer

Mobilitetstur

I Malmö arbetar man hårt för att ställa om trafiken i en mera hållbar riktning. Viktiga områden är kollektivtrafik, cyklar och icke fossila bränslen. Malmö har också arbetat aktivt under en längre tid med att främja s.k. eco-driving, bränslesnålt körsätt. Den här turen kommer att ge en insikt i hur Malmö arbetar med dessa områden; praktiska exempel och presentationer varvas under turen.

Ekostaden Augustenborg

Augustenborg är ett bostadsområde från femtiotalet som har rustats upp med hållbarhetsfrågorna i fokus. Tillsammans med de boende har Malmö stad förvandlat Augustenborg från ett socialt och miljömässigt utsatt område till ett hållbart område med engagerade boende. Läs mer

Solenergitur

I Malmö arbetar man aktivt med solenergi och nu är ca 30 solanläggningar igång, både solceller och solfångare. Den här turen tar er runt till en samling utvalda anläggningar på skolor, sportarenor och andra byggnader, både kommunala och privata.

Hyllie 
I det gamla jordbrukslandskapet i Malmös södra utkant skapas den nya hållbara stadsdelen Hyllievång. Planerna på att bygga ut södra Malmö har funnits länge men i och med byggandet av Citytunneln tog det fart på allvar. Nu byggs här en blandad stadsdel runt Citytunnel-stationen med bostäder, kontor och affärsverksamhet. Läs mer

Eko/Fairtrade-tur

Malmö blev Sveriges första Fair trade city 2006 och sedan dess har arbetet utvecklats än mer; ett fruktbart samarbete mellan stad, organisationer och näringsliv. I Malmö kan man hitta många butiker och restauranger som arbetar aktivt med att marknadsföra och sälja ekologiska och fair trade-märkta produkter. Den här turen tar dig till några av de mest välbesökta ställena.

Hållbara Hilda

Besök bostadsrättsföreningen Hilda, en del av miljonprogrammet i Rosengård. Hållbara Hilda är en pionjärsatsning som drivs av medlemmarnas eget engagemang för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. På medlemmarnas eget initiativ har de 16 husen med 767 lägenheter rustats upp med hållbarhet i fokus, målet är att halvera koldioxidutsläppen!  Läs mer

Historisk tur

Är du på besök i Malmö och vill ta del av det mest spännande i Malmös historia. Då är detta turen för dig. Vi tar dig genom Malmös historia från medeltiden till modern tid, från dansk fiskeby till Sveriges tredje största stad. Avrättningar, arkitektur, digerdöd sillfiske och uppror. Detta och mycket annat får du veta mer om under turen som genomförs i samarbete med Malmö by Foot.

Dagvattentur

I Malmö har man arbetat framgångsrikt med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) under många år. Istället för att gömma undan dagvattnet ser man det som en resurs med  estetiska värden. Det finns ett 20-tal intressanta och vackra anläggningar att se i staden.

Kontakta oss!
Johanna Ekne
johanna@ekne.se  
+46 (0)722 451145

Heldagsturer

Låt oss arrangera en hållbar dag åt er! Vi börjar dagen med en presentation om det hållbara Malmö. Sedan följer två eller tre studieturer som ni själva väljer med lunch på en förstklassig ekologisk restaurang. Vi tar oss runt i buss eller på cykel. Om ni vill så ordnar vi även middag på kvällen, någon kvällsaktivitet och boende. Vill ni ha mer ändå? Låt oss göra två heldagar av det. Eller tre? Kanske vill ni göra en tur ut i den svenska naturen? Berätta för oss vad ni önskar er och vi kommer att se till att det händer!